Algemene voorwaarden

Aan het huren van onze campers zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, (ver)huurafspraken en andere diensten. Naast deze voorwaarden accepteren wij geen andere afspraken, tenzij we daar vooraf schriftelijk mee akkoord gaan. Wij willen benadrukken dat deze voorwaarden hun oorsprong vinden in wet- en regelgeving. Om deze voorwaarden leesbaar te houden hebben we geprobeerd, met daar waar nodig een verwijzing, zo toegankelijk mogelijk Nederlands te schrijven. Mochten we op grond van deze voorwaarden een geschil krijgen, dan is de officiële tekst leidend. Overigens zijn wij u graag van dienst als u vragen heeft over deze voorwaarden en/of onze overeenkomst. Onze privacy-en-cookieverklaring vind je hier.

Artikel 1: Definities

Om onduidelijkheid te voorkomen hebben we eerst een aantal begrippen uit de voorwaarden gedefinieerd.

Bankrekening: rekening NL49KNAB0255096704 ten name van Camper Voet.

Borgsom: bedrag dat door huurder moet worden voldaan voordat hij de camper kan gebruiken. Dit bedrag dient ter dekking van eerste kosten voor boetes en/of schade aan of door en/of vermissing van de camper. Vermissingen aan de inboedel wordt apart in rekening gebracht.

De camper: de camper die u van ons huurt en zoals met kenteken genoemd op het ophaal- en terugbrengformulier.

Huurder: U, zoals aangeduid onder klantgegevens op de huurovereenkomst.

Ophaal- en terugbrengformulier: het formulier dat wij samen invullen voor vertrek en na terugkomst.

Verhuurder: Camper Voet, gevestigd aan het duetzstraat 3, 4142AG te Leerdam, BTW-nummer  NL121979295B01, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marcel Voet,Wij: huurder en verhuurder samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

In dit artikel legt verhuurder uit wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn en hoe de huurder de voorwaarden kan lezen.

2a.  Toepasselijkheid en vindbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van verhuurder. De algemene voorwaarden worden aan huurder beschikbaar gesteld en zijn tevens in te zien op de website van verhuurder.

2b. Geldigheid voorwaarden en vervangend(e) beding(en)

Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij we iets anders noteren op het ophaal- en terugbreng formulier. Als de blijkt dat de inhoud van een of meer artikelen niet geldig zou zijn, blijven de andere artikelen wel geldig. Voor het artikel of de artikelen die niet geldig zijn maken we een nieuwe bepaling die wel geldig is. De inhoud van die nieuwe bepaling(en) zal zo dicht mogelijk bij de inhoud van de ongeldige bepalingen blijven.

Artikel 3: De bestuurder(s) van de camper

Om er zeker van te zijn dat u veilig de weg op gaat en de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken, heeft de verhuurder een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om de camper te besturen:

  • De bestuurder moet 24 jaar of ouder zijn;
  • De bestuurder moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs B;
  • De bestuurder moet verklaren dat hij de afgelopen jaar geen schuld heeft gehad aan enig verkeersongeluk, niet aansprakelijk is gesteld voor schade veroorzaakt door of in verband met deelname aan het verkeer en niet veroordeeld bent voor het rijden onder invloed.

Als de huurder besluit meerdere bestuurders in de camper te laten rijden, gelden deze eisen voor ieder van de bestuurders. Wanneer de verhuurovereenkomst definitief is en bevestigd is door verhuurder zal de huurder ervoor zorg dragen dat hij van iedere bestuurder een kopie van het rijbewijs en één andere legitimatie aan verhuurder mailt of toestuurt. Ook zal huurder ervoor zorgen dat de originele identiteitspapieren toonbaar zijn bij het ophalen van de camper en tijdens het gebruik ervan. Indien de huurder de gevraagde identiteitspapieren niet bij zich heeft als hij de camper komt ophalen, heeft verhuurder het recht om de camper niet voor verhuur ter beschikking te stellen. In dat geval heeft huurder geen recht op teruggave van de aanbetaling. Ook als de camper later gehuurd kan worden, omdat de huurder eerst de benodigde identiteitsbewijzen moet ophalen heeft huurder geen recht op teruggave voor de tussenliggende gemiste huurperiode.

Indien de gegevens die door de huurder en/of bestuurder(s) worden opgegeven niet juist blijken te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking die verhuurder heeft afgesloten tot schade voor verhuurder leiden die, zoals verhuurder uitlegt onder artikel 13, voor uw rekening komt.

De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alles charmes, maar ook met alle beperkingen en de ongemakken van dien. Zo is de verwarming tijdens het rijden in de retro VW bus is niet ideaal. De huurder is zich ervan bewust dat het voertuig minder geschikt is voor het gebruik op de autosnelweg qua snelheid en eigenschappen. Partijen staat een recreatief gebruik voor ogen en huurder is gehouden om waar mogelijk gebruik te maken van de secundaire routes.In geval van pech op de autosnelweg zijn de mogelijkheden van Camper Voet tot repatriëring in eigen beheer beperkt. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om het voertuig af te slepen of te bergen komen de hiermee gemaakte kosten voor rekening van de huurder, tenzij gezien de omstandigheden van huurder in redelijkheid niet kon worden gevergd om een andere route dan de autosnelweg te kiezen.

Artikel 4: Het (aan)betalen van de huur en borg

Wij vinden het fijn dat huurder bij verhuurder wil huren en zorgen dan ook graag voor een financieel juist afwikkeling. Daarom hanteren wij de volgende spelregels:

  • Bij acceptatie van uw huuraanvraag verzoeken wij u vriendelijk om een aanbetaling te doen van 50% van de afgesproken huurprijs voor de camper;
  • Het volledige bedrag dient uiterlijk 3 maanden voor ophaaldatum betaald te zijn;
  • Daarnaast verzoeken wij u tijdig de borg te betalen voor de camper.

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat u, uiterlijk een week voordat u de camper komt ophalen, de gehele huursom plus borg heeft voldaan op één van de hi